Prihláška online


Po odoslaní prihlášky si prosím stiahnite, vyplňte a podpíšte nasledujúce dokumenty:
Čestné prehlásenie a Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Podpísané dokumenty je potrebné doniesť na miesto.