Pripravujeme 2018

TERMÍN doplatenia tábora je 30.JÚNA !
 Týmto chcem požiadať tých, čo ešte nemajú vyplatený tábor aby tak spravili do konca mesiaca JÚN !
Jedine súrodenci pri 2 týždňovom turnuse majú termín do 20.júla !
Zároveň Ďakujem rodičom, ktorí tábor už vyplatili.
ĎAKUJEME za OBROVSKÝ ZÁUJEM a prekonanie rekordu – za 10 dní PLNÝ STAV ! Tešíme sa na LETO 2018.